phone mobile heart Kelionių organizatorius ITAKA Kelionių organizatorius ITAKA Flag of Belarus airplane
>Nuostatai>

BDAR sąlygos

BDAR sąlygos


Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 13–14 straipsnius norėtume paaiškinti, kaip ketiname naudoti jūsų asmens duomenis:

KAS YRA DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Šio punkto vykdymo tikslais jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Itaka Lietuva“ (UAB „Itaka Lietuva“, Perkūnkiemio g. 6, Vilnius LT-12130). Duomenų valdytojas yra atsakingas už asmens duomenų rinkimą ir jų tvarkymą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, įskaitant BDAR.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenų (vardo, pavardės, telefono numerių, el. pašto adreso) tvarkymo tikslas – teikti pasiūlymus pagal jūsų interesus. Mes naudojame jūsų mums pateiktus duomenis, remdamiesi jūsų laisva valia suteiktu sutikimu (BDAR 6.1 straipsnis). Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Atšaukę sutikimą, negalėsite gauti jokių mūsų pasiūlymų.

Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, pagrįstam sutikimu prieš jį atšaukiant.

KAS DAR NAUDOS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Nepažeisdami jokių duomenų saugumo garantijų, jūsų asmens duomenimis galime dalytis su kitomis šalimis – be duomenų valdytojo įgaliotų asmenų (įskaitant mūsų duomenų tvarkytojus, pvz., techninių paslaugų teikėjus), jais galime dalytis ir su savo duomenų tvarkytojais, pvz., techninių paslaugų teikėjais.

Jūsų asmens duomenys nebus perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų.

KIEK LAIKO MES NAUDOSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes naudojame jūsų mums pateiktus duomenis, remdamiesi jūsų sutikimu. Todėl jūsų duomenis saugosime tol, kol neatšauksite savo sutikimo (jį galite atšaukti bet kuriuo metu).

KOKIOS YRA JŪSŲ SU BDAR SUSIJUSIOS TEISĖS?

Būdami duomenų subjektu, turite teisę mūsų prašyti:

  • suteikti prieigą prie jūsų asmens duomenų (įskaitant teisę prašyti jūsų duomenų kopijos).
  • ištaisyti jūsų asmens duomenis.
  • ištrinti asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą

– kaip aprašyta BDAR.

Taip pat turite teisę pateikti, jei jūsų nuomone, duomenų tvarkymas pažeidžia įstatymą, skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://www.ada.lt/)

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter