phone mobile heart Kelionių organizatorius ITAKA Kelionių organizatorius ITAKA Flag of Belarus airplane
>Nuostatai>

Parkavimo paslaugų sąlygos

Bendra informacija

 • Šios taisyklės galioja paslaugos „ECOparking“ rezervacijai, atliekamai per tarpininką UAB „ITAKA Lietuva”.
 • Parkavimosi paslaugos teikėjas yra UAB „Ekobiuras“ (toliau – Tiekėjas) www.ecoparking.lt.
 • Tiekėjas turi teisę keisti Taisykles prieš tai įspėjęs esamus ir sistemoje registruotus paslaugos naudotojus.
 • Kilus klausimams, prašome kreiptis elektroniniu paštu: info@itaka.lt arba tel. +370 52 005 252
 • Paslaugos užsakovas (klientas) įsipareigoja laikytis rezervacijos paraiškoje nurodytų paslaugos naudojimosi terminų (automobilio parkavimo pradžios ir pabaigos laiko).
 • Faktiniam automobilio parkavimo laikui viršyjus nurodytąjį rezervacijos paraiškoje, Užsakovas privalo padengti skirtumą, atsiskaitydamas su Tiekėju pagal tuo metu galiojančius tarifus. Skrydžiui vėluojant iki 6 val., papildomi mokesčiai netaikomi.
 • Bet kokie skundai dėl parkavimo paslaugų privalo būti pateikti UAB „Ekobiuras” (info@ecoparking.lt) ir išspręsti pagal tiekėjo taisykles.

Asmens duomenų apsauga

 • Paslaugos Užsakovas, atlikdamas rezervaciją, nurodo savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Sutikdamas su Taisyklėmis, Užsakovas patvirtina, kad visi jo nurodyti duomenys yra teisingi ir, kad Tiekėjas gali saugoti ir tvarkyti pateiktus duomenis Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų numatytais pagrindais.
 • Paslaugos Užsakovas turi teisę susipažinti su pateiktais duomenimis, juos keisti, siekiant ištaisyti netikslią, pasenusią ar neišsamią informaciją.
 • Tiekėjas įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis tik siekiant kokybiškai suteikti paslaugą Užsakovui bei įsipareigoja neteikti duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus galiojančiuose LR teisės aktuose.

Šalių atsakomybės

 • Paslaugos Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad visu parkavimo laikotarpiu automobilio salone nebus palikta vertingų daiktų (pvz., pinigų, kompiuterinės technikos ir pan.) – už automobilio salone paliktus vertingus daiktus ir galimą susijusią vagystę ar kitokią žalą automobiliui Tiekėjas neatsako.
 • Tiekėjas neatsako ir už kitą galimą trečiųjų asmenų padarytą žalą automobiliui, išskyrus jei žala padaryta Tiekėjo darbuotojų.
arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter