phone mobile heart Kelionių organizatorius ITAKA Kelionių organizatorius ITAKA Flag of Belarus airplane
>Kelionės rezervavimas>

Turisto atmintinė

Viešbučių kategorija


Kataloge ir interneto svetainėje www.itaka.lt pateiktuose aprašymuose oficialios viešbučių kategorijos yra nurodomos pagal tose šalyse galiojančią oficialią klasifikavimo sistemą (žym. viešbučio oficiali kategorija). Atkreipkite dėmesį, kad kiekviena šalis viešbučiams suteikia tam tikras kategorijas (žvaigždutes, raktus, kategorijos raides) pagal tos šalies kompetentingos valstybės institucijos nustatytus kriterijus. Jeigu viešbutis neturi oficialios kategorijos šalyje, kataloge ir interneto svetainėje www.itaka.lt pateiktuose aprašymuose bei Organizuotos turistinės kelionės sutartyje nurodoma, kad viešbutis yra nekategorizuotas. Informuojame, kad tiek kataloge ir interneto svetainėje www.itaka.lt, tiek kelionės dokumentuose kelionių organizatorius ITAKA papildomai pateikia savo subjektyvią nuomonę/vertinimą dėl viešbučio kategorijos (žym. viešbučio kategorija pagal subjektyvų kelionių organizatoriaus vertinimą), atsižvelgdami į viešbučio būklę, teritorijos dydį, teikiamų paslaugų kiekį, aptarnavimą, kitų turistų atsiliepimus ir kita. Ryškesnė žvaigždutė reiškia, kad viešbučio kategorija pagal subjektyvų kelionių organizatoriaus vertinimą skiriasi nuo oficialios viešbučio kategorijos. Apie tai mes papildomai informuojame ir kataloge pateiktame viešbučio aprašyme.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kataloge ir interneto svetainėje www.itaka.lt gali būti nurodyti viešbučiai, kurių aprašyme pateikiamas prierašas „Ekonominė klasė“/“Ekonominės klasės viešbutis“. Informuojame, kad tokio tipo viešbučiuose gali būti nusidėvėję/pasenę kambariai, bendrojo naudojimo patalpos, baldai ir/ar kitas inventorius, teikiamos žemesnio lygio paslaugos, siauresnis tokių paslaugų spektras nei įprastai tokios kategorijos viešbučiuose.

Pažymėtina ir tai, kad kataloge ir interneto svetainėje www.itaka.lt viešbučių aprašymuose pateiktos viešbučio kambario nuotraukos yra tik pavyzdinės. Tai reiškia, kad ne kiekvienas šio viešbučio kambarys atrodo lygiai taip pat kaip pavaizduota nuotraukose (gali skirtis viešbučio kambario tipas, baldai, spalvos, faktinė kambario būklė ir kita).

Viešbučio para


Para viešbutyje ir su tuo susijusios viešbučio paslaugos, tame tarpe maitinimas, visuose viešbučiuose ir apartamentuose prasideda 15.00 valandą, baigiasi 10.00 valandą. Viešbučio kambarys turi būti atlaisvintas iki 10.00 valandos išvykimo dieną, neatsižvelgiant į atvykimo laiką bei vėlyvą išskridimo laiką. Turistai dažniausiai turi galimybę savo bagažą palikti viešbučio bagažo kambaryje. Naktinių skrydžių atveju turistai apgyvendinami turistams atvykus į viešbutį, o viešbučio para skaičiuojama nuo išvykimo iš Lietuvos Respublikos dienos, kuri nurodyta kelionės dokumento skiltyje „DATA“, 15 val. Paskutinė viešbučio para yra skaičiuojama iki grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos, kuri nurodyta kelionės dokumento skiltyje „DATA“ 10 val. nepriklausomai nuo to, kad grįžimo skrydis gali būti naktinis. Paslaugomis „Viskas įskaičiuota“ (angl. all inclusive) turistai gali pradėti naudotis užsiregistravę viešbutyje, su sąlyga, kad yra jau prasidėjusi pirma viešbučio para. Paslaugų, tame tarpe ir maitinimo, teikimas baigiasi išsiregistravimo iš viešbučio metu, bet ne vėliau nei pasibaigus paskutinei viešbučio parai.

Organizatoriaus atstovas


Keliaujant autobusu, apžvalginių bei poilsinių kelionių metu, kartu su turistais keliauja ir kompetentingas kelionių organizatoriaus ITAKA atstovas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ne visada organizatoriaus atstovas gyvena tame pačiame viešbutyje kaip ir turistai. Atvykus į šalį, organizatoriaus atstovas informuoja turistus apie budėjimo vietą ir laiką bei atvykimo arba sekančia dieną po atvykimo organizuoja informacinį susitikimą, kurio metu suteikia informaciją apie šalį bei kitą aktualią informaciją, susijusią su kelione, todėl rekomenduojame atvykti į informacinį susitikimą net ir tuo atveju, jei šalyje lankotės ne pirmą kartą. Organizatoriaus atstovai gali kalbėti lietuvių, anglų arba rusų kalbomis (priklausomai nuo šalies). Tikslesnė informacija apie tai, kokia kalba bus teikiama informacija šalyje, nurodoma Organizuotoje turistinės kelionės sutartyje.

Vietinės ekskursijos


Turistai turi galimybę dalyvauti vietinėse ekskursijose, už kurioas jie apmoka vietoje atvykę į šalį. Informaciją apie šalyje vykdomas ekskursijas ir jas teikiančius juridinius subjektus turistams suteikia organizatoriaus atstovai. Ekskursijos į vietines lankytinas vietas, dažniausiai esančias netoli viešbučio, yra puiki laisvalaikio praleidimo forma. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad turistams, dalyvaujantiems vietinėse ekskursijose, nėra kompensuojamai maitinimas bei nakvynė, kuriųomis jie nesinaudoja būdami ekskursijose. Vietinės ekskursijos yra organizuojamos ne kelionių organizatoriaus ITAKA, bet vietos turizmo agentūrų pagal jų pačių nustatytas sąlygas. Todėl kelionių organizatorius ITAKA neatsako už ekskursijų vykdymą. Nesusirinkus minimaliam turistų skaičiui, ekskursija gali ir neįvykti.

Ekskursijos apžvalginių kelionių metu


Turistui įsigijus apžvalginę kelionę, organizuojamos ir vykdomos ekskursijos, nurodytos kelionės programoje. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad kelionių organizatorius ITAKA pasilieka sau teisę keisti ekskursijų eiliškumą arba dėl svarbių priežasčių atsisakyti kai kurių programoje numatytų ekskursijų. Lankomi mokami objektai neįskaičiuoti į kelionės kainą.

Kelionės dokumentai, vizos


Vykdamas į kelionę turistas turi turėti būtinus kelionės dokumentus: galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kelionės bilietus, vizą, draudimo polisą ir/ar kitus dokumentus, kurie būtini atitinkamos kelionės metu.

Kiekvienas turistas išvykstantis už Europos Sąjungos ribų, privalo turėti galiojantį pasą. Jis turi galioti ne mažiau 6 mėnesius nuo kelionės pabaigos datos. Šis reikalavimas taip pat taikomas vaikams iki 2 metų. Kelionių organizatorius ITAKA neprisiima atsakomybės už turistą, kuriam nebus leista vykti į kelionę dėl ne nuo organizatoriaus priklausančių aplinkybių. Kitų šalių piliečiai vizomis privalo pasirūpinti patys, jeigu vykstama į šalį, kur būtinos vizos. Lietuvos Respublikos piliečiai, vykstantys į šalis, kuriose reikalingos vizos, originalius dokumentus reikalingus vizoms įforminti, kelionių organizatoriui ITAKA privalo pristatyti per laikotarpį, būtiną vizoms įforminti. Vykstant į Europos Sąjungos šalis reikalingas pasas arba asmens tapatybės kortelė. Valstybių, kurios Lietuvos Respublikos asmens tapatybės korteles pripažįsta galiojančiomis kelionėms, sąrašas pateikiamas interneto svetainėje www.urm.lt. Aukščiau nurodyti reikalavimai dėl būtino asmens dokumento taip pat taikomi vaikams iki 2 metų.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kiekvienos valstybės vizų išdavimo tvarka ir sąlygos skiriasi.

Šalis Kelionės dokumentai Vizos statusas Komentarai Kaip įsigyti?
Albanija Pasas Nėra
Bulgarija Pasas/tapatybės kortelė Nėra
Egiptas Pasas Yra LR piliečiams turistinė viza išduodama atskridus, oro uoste, kaina apie 28 $ Daugiau informacijos apie vizas rasite Oficialioje Egipto Turizmo interneto svetainėje.
Graikija Pasas/tapatybės kortelė Nėra
Ispanija Pasas/tapatybės kortelė Nėra
Italija Pasas/tapatybės kortelė Nėra
Izraelis Pasas Nėra Atvykstantys LR piliečiai privalo turėti kelionės bilietus į priekį ir atgal.
Jordanija Pasas Yra LR piliečiams Jordanijos viza išduodama atvykus į šalį. Vienkartinės vizos kaina apie 44€. Daugiau informacijos apie keliones į Jordaniją rasite Jordanijos Turizmo Departamento interneto svetainėje.
Madagaskaras Pasas Yra LR piliečiai turistinę vizą gali gauti oro uoste Bė saloje. Oro uoste būtina užpildyti vizos prašymo formą ir migracines atvykimo korteles. Daugiau informacijos apie vizas rasite Madagaskaro ambasados Berlyne tinklapyje.
Portugalija Pasas/tapatybės kortelė Nėra
Turkija Pasas Nėra LR piliečiai be vizos Turkijoje gali praleisti iki 3 mėnesių.

Išsamesnė informacija apie vizas pateikiama Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://keliauk.urm.lt (pasirinkite Jus dominančią šalį iš pateikiamo sąrašo).

Svarbi informacija ne Lietuvos Respublikos piliečiams: asmenys, turintys diplomatinį arba tarnybinį pasą, bei Baltarusijos Respublikos piliečiai, vykstantys į Egiptą, vizą privalo gauti artimiausioje Egipto Arabų Respublikos ambasadoje, kadangi nėra galimybės įsigyti vizą per kelionių organizatorių ITAKA arba nuvykus į šalį. Skrydį vykdanti aviakompanija ir/ar pasienio tarnyba turi teisę paprašyti parodyti vizą prieš skrydį ir atsisakyti leisti skristi, jeigu turistas jos neturi. Lietuvos Respublikos piliečiai reikalingą vizą gali įsigyti Egipto Arabų Respublikos Ambasadoje Danijoje, o Baltarusijos piliečiai – Egipto Arabų Respublikos Ambasadoje Maskvoje, Rusijoje. Asmenims, turintiems laikiną ar diplomatinį pasą, kelionių į kitas šalis atvejais kelionių organizatorius ITAKA rekomenduoja prieš atliekant rezervaciją susisiekti su priimančios šalies diplomatine atstovybe, atsižvelgiant į galimus formalius apribojimus, susijusius su tokiu pasu. Be to, užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza. Informaciją apie vizų išdavimo bei sienų kirtimo tvarką (tiek Lietuvos, tiek ne Lietuvos piliečiams), galite sužinoti pas kelionių pardavimo agentą arba atitinkamos šalies diplomatinėje atstovybėje, taip pat interneto svetainėse www.pasienis.lt ir www.migracija.lt.

Kelionių organizatorius ITAKA neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu bei dėl to patirtus nuostolius.

Важная информация для лиц, не являющихся гражданами Литовской Республики: лица, обладающие дипломатическим или служебным паспортом, а также граждане Республики Беларусь, выезжающие в Египет, обязаны получить визу в ближайшем Посольстве Арабской Республике Египет, так как отсутствует возможность приобрести визу через организатора путешествий ITAKA или прибыв в страну. Авиакомпания, осуществляющая перелет, и/или пограничная служба имеет право обратиться с просьбой показать визу перед полетом и отказать в перелете, если она отсутствует у туриста. Граждане Литовской Республики за необходимую визу могут получить в Посольстве Арабской Республике Египет, находящемся в Дании, а граждане Беларуси – в Посольстве Арабской Республике Египет, находящемся в Москве (Россия). Лицам, обладающим временным или дипломатическим паспортом, в случаях поездок в другие страны, перед бронированием, организатор путешествий ITAKA рекомендует связаться с дипломатическим представительством принимающей страны (принимая во внимание возможные формальные ограничения, связанные с подобным паспортом). Кроме того, граждане зарубежных государств, не имеющих соглашения о безвизовом режиме с Литовской Республикой, желающие выезжать в путешествие из Литвы, нуждаются в многократной (шенгенской или национальной) визе. Информацию о выдаче виз и порядке пересечения границ (как гражданам Литвы, так и гражданам зарубежных стран) Вы можете получить у агента, торгующего путешествиями, или в дипломатическом представительстве соответствующей страны, а также на веб-страницах www.pasienis.lt и www.migracija.lt.

Организатор путешествий ITAKA не несет ответственности за то, что турист, не оформивший визу, не выезжает в путешествие, а также за решения, принятые в отношении туриста пограничными и миграционными службами, а также за понесенные в связи с этим убытки.

Important information for the inpiduals other than the citizens of the Republic of Lithuania: the holders of diplomatic or service passport and the citizens of the Republic of Belarus who travel to Egypt must obtain visa in the nearest Embassy of the Arab Republic of Egypt because there is no possibility to obtain a visa through ITAKA tour operator or upon arrival to the country. The airline that serves the flight and/or a border authority has the right to request showing a visa before the flight and refuse the flight of the tourist who is not in possession of a visa. The citizens of the Republic of Lithuania can obtain a visa from the Embassy of the Arab Republic of Egypt in Denmark and the citizens of Belarus – from the Embassy of the Arab Republic of Egypt in Moscow (Russia). ITAKA tour operator recommends the holders of a temporary or diplomatic passport who travel to other countries to contact the host country's diplomatic mission before making a reservation, having regard to the possible formal limitations related to such passport. Furthermore, the citizens of the foreign countries, that have not entered into the visa waiver agreement with the Republic of Lithuania, who wish to leave on the trip from Lithuania must be in possession of multi-entry (Schengen or national) visa. Information on the procedure of the issuance of visas and border crossing (both for the citizens of Lithuania and other countries) can be obtained from the travel agent or from the diplomatic mission of the relevant country. The information is also available on the websites www.pasienis.lt and www.migracija.lt.

ITAKA tour operator shall bear no responsibility if a tourist who has not obtained a visa is unable to go on trip, also for the decisions of the border and migration authorities taken in respect of the tourist and the losses incurred in this connection.

Vaiko išvykimas į užsienį


Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais reikia laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo reikalavimų. Pažymėtina, kad nepilnametis vaikas, vykstantis į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę (vaiko gimimo liudijimas nėra tinkamas dokumentas keliauti į užsienį) ir kitus kelionės dokumentus. Nepilnamečių vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl rekomenduojame atkreipti dėmesį į šių dokumentų galiojimo laiką.

Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti vienas, t.y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Tokiu atveju jam būtina turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Jeigu nepilnametis vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu į Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes, Lietuvos pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) sutikimas ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Nepilnamečiui vaikui išvykstant su jį lydinčiu asmeniu, sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio paso dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams pareikalavus, turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas (originalas arba notaro patvirtinta kopija).

Vaikų grupėms vykstant į ekskursijas, turistines ar kitas keliones būtinas kelionių organizatoriaus ITAKA atstovo parašu ir antspaudu patvirtintas raštas su išvykstančių vaikų ir jų lydinčių asmenų sąrašu bei šio rašto kopija. Sąraše privalo būti nurodyti išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio paso duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas, taip pat kelionių organizatoriaus ITAKA duomenys (pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas, telefonas, fakso numeris, el. paštas). Vaiko duomenys į sąrašą įtraukiami gavus bent vieno iš vaiko tėvų ar globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą.

Išvykstant vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki išvykimo, privalo raštu informuoti savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie laikiną vaiko išvykimą.

Daugiau informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas galite rasti Valstybės sienos apsaugos tarnybos interneto svetainėje www.pasienis.lt.

Skrydžio laikai


Išvykimo į kelionę atveju rekomenduojama, kad turistas susisiektų su kelionių organizatoriumi ITAKA (tiesiogiai arba su kelionių pardavimo agentu, per kurį buvo atlikta kelionės rezervacija) likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki planuojamo išvykimo datos dėl išvykimo datos ir laiko patikslinimo. Grįžimo iš kelionės atveju rekomenduojama, kad turistas susisiektų su organizatoriaus atstovu arba pasitikrintų viešbučio skelbimų lentoje informaciją apie grįžimo datą ir laiką, įskaitant grįžtamojo skrydžio laiko pakeitimus išvykimo iš šalies metu galiojančio laiko atžvilgiu, ne vėliau kaip likus 24 val. iki planuojamo išvykimo iš šalies datos.

Turistas į oro uostą turi atvykti registruotis skrydžiui oro vežėjo, kelionių organizatoriaus ITAKA arba kelionių pardavimo agento iš anksto raštu ar elektroninėmis priemonėmis nurodyta tvarka ir laiku. Įprastai turistai į oro uostą turi atvykti likus bent dviem valandoms iki skrydžio, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti pasienio ir muitinės kontrolę. Kiekviename oro uoste registracija gali būti baigta skirtingu laiku: registracijos pabaiga nurodoma biliete ir/ar aviakompanijos tvarkaraštyje. Jeigu laikas nenurodytas, turistas turi registruotis į skrydį ne vėliau kaip likus 45 min. iki paskelbto išvykimo laiko (reikalavimas taikomas ir įsigyjant bilietus elektroninėmis priemonėmis). Skrydis negali būti atidėtas dėl vėluojančių turistų. Aviakompanija turi teisę atsisakyti vežti keleivius, pavėlavusius laiku užsiregistruoti į skrydį ar laiku atvykti prie įlaipinimo vartų.

Skundai dėl bagažo sugadinimo ar praradimo


Skundus dėl bagažo sugadinimo arba praradimo skrydžio metu, būtina teikti raštu užpildant formą „Property Irregularity Report“ (sutr. PIR) aviakompanijos atstovybės adresu per 7 dienas nuo sugadintų daiktų atsiėmimo ar nuo tos dienos, kai bagažas turėjo būti gautas. Skundus dėl pavėluoto bagažo pristatymo būtina teikti raštu aviakompanijos atstovybės adresu per 21 dieną nuo bagažo perdavimo keleiviui dienos. PIR formą paprastai galima rasti oro uostuose pranešimo apie prarastą ar sugadintą bagažą vietose, angl. „Lost and found“.

Užkrečiamųjų ligų epidemiologinė būklė ir profilaktikos priemonės


Vykstant į šalis, kuriose kitoks klimatas arba žemo lygio sanitarinės sąlygos, būtina iš anksto pasirūpinti užkrečiamųjų ligų profilaktika. Vakcinacija yra viena ekonomiškai efektyviausių profilaktikos priemonių. Vertinant galimą riziką turisto sveikatai svarbu yra kelionės maršrutas, trukmė, sezonas, kelionės tikslas, gyvenimo sąlygos ir maisto bei vandens kokybė, kelionės pobūdis, keliautojo sveikatos būklė. Įvertinęs kiekvieno turisto inpidualią riziką, gydytojas nustato, kokie skiepai ar kitos profilaktikos priemonės reikalingos, bei rekomenduoja apsaugos priemones ligoms išvengti. Turistams kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigas rekomenduojama iki kelionės likus 4-6 savaitėms, kadangi imunitetui susiformuoti po skiepijimų reikalingas tam tikras laikotarpis. Tačiau jei iki kelionės liko mažiau laiko, vis tiek rekomenduojama kreiptis į gydytoją, nes kai kurie skiepijimai gali būti atliekami iki kelionės likus ir mažiau laiko. Nėra bendros skiepijimų schemos visiems turistams, todėl skiepijimų schema sudaroma kiekvienam keliautojui inpidualiai.

Vykstant ypač į Karibų salų regioną, Vidurio ir Pietų Amerikos šalis, Artimųjų Rytų regioną ar Vidurio Afriką ir Aziją rekomenduojame susipažinti su aktualia informacija apie galimus pavojus sveikatai ir su tuo susijusią profilaktiką, kuri pateikiama Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) interneto svetainėje www.vaspvt.gov.lt, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) interneto svetainėje https://ecdc.europa.eu, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://keliauk.urm.lt bei Užkrečiamųjų ir Aids centro interneto svetainėje www.ulac.lt.

Sveikatos ir kiti draudimai


Prieš išvykstant į kelionę neprivaloma, tačiau rekomenduojama įsigyti medicininių išlaidų kelionės metu draudimą, kuris atlygina užsienyje suteiktos būtinosios medicininės pagalbos bei repatriacijos išlaidas. Prašome atidžiai susipažinti su draudimo sąlygomis iki kelionės pradžios, ypatingai atkreipiant dėmesį į kontaktinę informaciją draudiminio įvykio atveju bei draudimo išmokos išmokėjimo tvarką (būtinus pateikti dokumentus). Įvykus draudiminiam įvykiui prašome nedelsiant skambinti telefonu, kuris yra nurodytas draudimo polise, bei informuoti apie tai organizatoriaus atstovą. Atkreipiame dėmesį į tai, kad priklausomai nuo medicininių išlaidų draudimo sąlygų, draudimo išmoka gali būti išmokama tik grįžus iš kelionės ir pateikus draudimo kompanijai oficialius medicininius dokumentus, mokėjimo kvitus, todėl rekomenduojame ne tik saugoti šiuos dokumentus, bet ir kelionės metu turėti papildomų piniginių lėšų nenumatytiems atvejams.

Taip pat turistas turi teisę įsigyti:

  • neįvykusios kelionės draudimą, kuriuo apdraustajam atlyginamos netikėtos išlaidos, susijusios su nenumatytu kelionės atšaukimu ar nutrūkimu. Nenumatytomis aplinkybėmis, dėl kurių neįvyksta ar atšaukiama kelionė, traktuojamos apdraustojo ar jo artimųjų, bendrakeleivio sunki liga ar mirtis, netikėta žala apdraustojo turtui, taip pat ne dėl apdraustojo kaltės įvykęs vėlavimas į tarpinį reisą;
  • kelionės jungties praradimo draudimą, kuriuo atlyginamos papildomos išlaidos, atsiradusios, siekiant patekti į galutinį kelionės tašką;
  • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, kuris yra skirtas gauti tam tikro dydžio kompensaciją, jei atsitiko nelaimingas atsitikimas kelionės metu. Jis galioja tik kelionės metu ir tik už Lietuvos Respublikos ribų. Šis draudimas papildo medicininių išlaidų kelionės metu draudimą – atsitikus nelaimingam atsitikimui kelionėje, pagal sveikatos draudimą užsienyje būtų apmokėtos būtinosios medicininės pagalbos išlaidos, tuo tarpu pagal nelaimingų atsitikimų kelionės metu draudimą būtų išmokėta papildoma fiksuoto dydžio kompensacija papildomoms išlaidoms arba neturtinei žalai kompensuoti;
  • kitus draudimus.

Neįgaliųjų arba judėjimo apribojimų turinčių asmenų kelionės lėktuvu


Neįgalūs arba judėjimo apribojimų turintys asmenys, kuriems kelionės lėktuvu metu gali būti reikalinga speciali pagalba, dėl sėdėjimo vietų patvirtinimo privalo susisiekti ir susitarti su skrydį vykdančiu vežėju arba kelionių organizatoriumi ITAKA prieš sudarant Organizuotos turistinės kelionės sutartį. Tam tikrais atvejais asmens psichinė, emocinė, fizinė ar kitokia medicininė būklė gali daryti neigiamą įtaką skrydžio metu tiek pačiam turistui, tiek kartu keliaujantiems asmenims (asmenys su spec. poreikiais, širdies stimuliatoriais, kvėpavimo aparatais, širdies ligomis, besiruošiantys operacijoms ir pan.). Todėl šie turistai prieš sudarant Organizuotos turistinės kelionės sutartį, privalo pasitarti su medikais ir gauti jų leidimą ar rekomendacijas dėl kelionės, kartu įvertinant galimas rizikas jos metu. Neįspėjus apie sveikatos būklę ar galimas rizikas bei nesuderinus vežimo paslaugos su skrydį vykdančiu vežėju ar kelionių organizatoriumi ITAKA, skrydį vykdantis vežėjas turi teisę atsisakyti tokį keleivį vežti, o turistas prisiima visas galimas tokio elgesio rizikas ir neigiamas pasekmes.

Nėščiųjų moterų kelionės lėktuvu


Nėščios moterys prieš kelionę lėktuvu turėtų pasikonsultuoti su gydytoju. Jeigu skrydį vykdančio oro vežėjo taisyklės nenustato kitaip, saugumo sumetimais moterys nuo 26 iki 34 nėštumo savaitės pabaigos (daugiavaisio nėštumo atveju nuo 20 iki 28 savaitės pabaigos) privalo pateikti skrydį vykdančiam vežėjui gydytojo pažymą anglų kalba patvirtinančią, kad nėra jokių kontraindikacijų skristi. Nėščiosioms po 34 nėštumo savaitės (daugiavaisio nėštumo atveju po 28 savaitės) skrydį vykdantis vežėjas gali neleisti skristi. Galutinį sprendimą dėl leidimo skristi nėščiai moteriai priima lėktuvo kapitonas.

Draudimai dėl gyvūnų ir/ar augalų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą


Į Lietuvos Respubliką ir kitas Europos Sąjungos šalis draudžiama įvežti šiuos gyvūnus, augalus ir/ar gaminius iš jų: dramblio kaulą, bet kokius gaminius iš dramblio kaulo, šerių ir kitų šio gyvūno kaulo dalių; tradicinės Rytų medicinos (kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje nurodomi nykstančių rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir kitokius gaminius iš jūrinių vėžlių kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją ar konservus; didžiųjų laukinių kačių (tigrų, liūtų, leopardų, leopardų, europinių lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius ar kitus daiktus, pagamintus iš jų ar kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius gyvūnus ar augalus, jų dalis ar gaminius leidžiama įvežti/išvežti tik pateikiant CITES leidimą muitinės pareigūnui (net jeigu pirkinys įsigytas oficialioje prekybos vietoje). Leidimo nereikalaujama pateikti, kai įvežami/išvežami juodieji ikrai (ne daugiau kaip 250g vienam asmeniui), Cactaceae spp. stiebai (iš kaktusų pagaminti muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai) (ne daugiau kaip 3 vienetai vienam asmeniui). Jeigu aukščiau nurodyti objektai įvežami/išvežami pažeidžiant CITES konvencijos bei jos reikalavimus įgyvendinančio Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, grąžinami į šalį, iš kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikoje CITES leidimus išduoda Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt, Lietuvos Respublikos Muitinės interneto svetainėje www.lrmuitine.lt, CITES konvencijos interneto svetainėje www.cites.org.

Pervežimo paslauga oro uostas – viešbutis – oro uostas


Turistams, įsigijusiems pervežimo paslaugą iš oro uosto į viešbutį ir/arba iš viešbučio į oro uostą kelionės metu, kelionių organizatorius ITAKA organizuoja šios paslaugos vykdymą. Pažymėtina, kad pervežimas gali būti individualus (autobusu, mini autobusu arba lengvuoju automobiliu) arba grupinis (autobusu arba kita transporto priemone). Informacija apie tai, koks pervežimo tipas yra įsigytas, nurodoma Organizuotos turistinės kelionės sutartyje. Atkreipiame dėmesį į tai, kad tuo atveju, kai yra įsigytas grupinis pervežimas, pervežimas vykdomas pagal nustatytą turistų paskirstymo po viešbučius (grįžimo atveju – surinkimo iš viešbučių) maršrutą, todėl pervežimo trukmė yra ilgesnė, lyginant su individualiu pervežimu, kai pervežimas vykdomas tiesiai į viešbutį (grįžimo atveju – tiesiai į oro uostą).

Grįžimo iš kelionės atveju rekomenduojama, kad turistas susisiektų su organizatoriaus atstovu arba pasitikrintų viešbučio skelbimų lentoje informaciją apie pervežimo iš viešbučio į oro uostą datą ir laiką, ne vėliau kaip likus 24 val. iki planuojamo išvykimo iš šalies datos.

Sezoniškumas


Pažymėtina, kad viešbutyje teikiamų paslaugų spektras priklauso nuo sezoniškumo, todėl prašome Jūsų supratingumo. Sezono pradžia/pabaiga šalyse yra tokia: Albanija sezono pradžia – gegužė/birželis, pabaiga – rugsėjis; Bulgarija sezono pradžia – gegužė, pabaiga rugsėjis; Egiptas sezono pradžia – spalis/lapkritis, pabaiga – kovas/gegužė; Graikija sezono pradžia – gegužė/birželis, pabaiga – rugsėjis; Kanarų salos sezono pradžia – spalis, pabaiga – balandis; Turkija sezono pradžia – kovas/gegužė, pabaiga – spalis/lapkritis; Italija sezono pradžia – gegužė/birželis, pabaiga – rugsėjis/spalis. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad sezono pradžia/pabaiga gali būti keičiama viešbučio administracijos nuožiūra. Atsižvelgiant į oro sąlygas bei gyventojų skaičių viešbutyje, sezono pradžioje ir pabaigoje viešbutyje gali būti neteikiamos kai kurios viešbučio aprašyme nurodytos paslaugos (pavyzdžiui, atidaryti ne visi lauko restoranai ir/ar barai, neveikia atvirieji lauko baseinai, gali būti tvarkoma viešbučio ir paplūdimio teritorija, nevyksta pramoginiai renginiai, neveikia oro kondicionierius ir kita), kurių apimtis nustatoma viešbučio administracijos nuožiūra.

Oro kondicionierius


Viešbutyje oro kondicionierius yra, jeigu tai aiškiai yra nurodyta viešbučio kambario aprašyme. Oro kondicionieriai gali būti dviejų tipų: centrinis ir individualus. Dažniausiai oro kondicionieriai veikia centralizuotai ir jų veikimo laikas yra nustatomas viešbučio administracijos nuožiūra: oro kondicionierius veikia tam tikromis valandomis pagal nustatytą grafiką arba įjungiamas kelis kartus per parą. Todėl atkreiptinas dėmesys į tai, kad toks oro kondicionavimas turistams, kurie sunkiai pakelia aukštą oro temperatūrą, gali būti nepakankamas. Individualūs oro kondicionieriai viešbučio kambaryje veikia, kai turistas įeina į savo kambarį ir jį įjungia, pasinaudodamas magnetine kortele. Toks oro kondicionierius išsijungia automatiškai, turistui išėjus iš kambario. Ši kortelė išduodama viešbučio registratūroje ir galioja apgyvendinimo laikotarpiu. Šeimyniniuose kambariuose oro kondicionierius yra tik viename kambaryje.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad viešbučio administracija savo nuožiūra nustato oro kondicionierių veikimo sezono pradžią ir pabaigą.

Saugumo priemonės kelionėje


Rekomenduotina turistams imtis saugumo priemonių tam, kad jų turtas būtų apsaugotas nuo vagysčių. Viena iš rekomenduotinų saugumo priemonių – asmens dokumentų, pinigų ir vertingų daiktų laikymas viešbučio kambaryje arba viešbučio registratūroje esančiame seife. Tuo atveju, jei viešbutyje seifo nėra, rekomenduotina asmens dokumentų, pinigų, vertingų daiktų nepalikti viešbučio kambaryje ir laikyti prie savęs. Taip pat rekomenduotina išeinant iš viešbučio kambario nepalikti atidarytų langų/balkono durų bei patikrinti, ar užrakinote duris. Nakties metu, jeigu viešbučio kambarys yra pirmame aukšte, rekomenduota uždaryti langus.

Turistams, vykstantiems į ekskursijas, rekomenduojame nepalikti autobuse savo daiktų be priežiūros, Ekskursijų metu rekomenduojame asmens dokumentus, pinigus, vertingus daiktus laikyti prie savęs, atidžiai juos saugoti, ypač didelio susibūrimo vietose, nepalikti jų be priežiūros.

Vagystės atveju nedelsiant apie tai praneškite organizatoriaus atstovui, draudimo kompanijai (jei esate įsigiję atitinkamą draudimą ir kreipkitės į policiją.

Baseinai viešbučio teritorijoje


Viešbutyje gali būti dviejų tipų baseinai: atvirieji (lauke) ir/arba uždarieji (patalpoje) (rekomenduojama žiūrėti Jūsų pasirinkto viešbučio aprašymą interneto svetainėje www.itaka.lt arba kataloge). Atsižvelgiant į tai pažymėtina, kad viešbučio administracija nustato baseinų šildymo laiką ir tvarką (priklausomai nuo sezoniškumo) bei maudymosi taisykles (pavyzdžiui, leidžiama maudytis tik šviesiu paros metu arba nustatytomis valandomis, būtina laikytis saugumo reikalavimo ir kita), kurios įprastai skelbiamos prie baseino, todėl turistų prašome jų laikytis.

Atstumas iki jūros


Viešbučio aprašymuose, esančiuose kataloge ir interneto svetainėje www.itaka.lt atstumas nuo viešbučio iki paplūdimio yra nurodomas metrais arba kilometrais. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad atstumas yra skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio teritorijos taško iki paplūdimio, todėl gali būti, kad esant didelei viešbučio teritorijai atstumas nuo toliau esančių viešbučio korpusų iki paplūdimio bus didesnis. Taip pat pažymėtina, kad dėl intensyviai vystomų statybos projektų kurortuose atstumas iki paplūdimio gali keistis.

Vaizdas pro viešbučio kambario langą


Vaizdas į jūrą – tai viešbučio kambarys su vaizdu į jūrą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vaizdas gali būti tiesioginis arba šoninis, kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūra matoma tik išėjus į balkoną ar žvilgtelėjus šonu pro langą. Viešbučio kambarys su vaizdu į jūrą įprastai yra už papildomą mokestį.

Šoninis vaizdas į jūrą – tai viešbučio kambarys su vaizdu į jūros pusę. Dažnai tokio tipo numeriuose tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį gali užstoti pastatai ar augmenija.

Beach front – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su tiesioginiu vaizdu į jūrą.

Vaizdas į sodą – tai viešbučio kambarys su vaizdu į sodą arba viešbučio teritoriją su augmenija. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pro kambario langą gali matytis gatvė, esanti už viešbučio teritorijos su augmenija ribų.

Vaizdas į kalnus – tai viešbučio kambarys su vaizdu į kalnus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiesioginio vaizdo į kalnus gali nebūti – gali matytis tik kalnų juostos kontūrai.

Vaizdas į baseiną – tai viešbučio kambarys su vaizdu į baseiną.

Vaizdas į gatvę – tai viešbučio kambarys su vaizdu į gatvę.

Viešbučio kambarių tipai


Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi specialiais trumpiniais:

Dvivietis (DBL) – dvivietis numeris su viena dviviete lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.

Dvivietis su viena arba dviem papildomom lovom (DBL+EXB) – dvivietis numeris su viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena (arba dviem) papildoma vienviete lova (tai gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kita miegojimui skirta priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė, todėl 3-iajam asmeniui taikoma žemesnė kaina nei vienam asmeniui DBL numeryje.

Vienvietis (SGL) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena vieta DBL numeryje.

Viešbučio kambarių kategorijos


Numerių kategorijos

Standartinis numeris – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. Jame būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės charakteristikos priklauso nuo viešbučio lygio.

Šeimyninis numeris – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį – pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje lovelė gali būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant vertėtų pasitikslinti, ar kambariai yra atskirti durimis ar didele ertme, ar tai yra vientisa erdvė be pertvarų. Įprastai jis kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartinis numeris, kuriame pastatomos dvi papildomos lovelės.

Junior Suite tipo numeris– kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu – didesnis, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais atskiriamos dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai čia geresni nei standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. Jie dažniausiai būna 5 žvaigždučių, rečiau 4 žvaigždučių viešbučiuose ir kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartiniai numeriai.

Suite tipo numeris– dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių numeris (nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai įrengtas, jame gausu baldų, dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, jei yra tik vienas vonios kambarys, gali būti ir vonia, ir dušo kabina arba, pavyzdžiui, dvi kriauklės). Šiuose numeriuose atvykimo dieną svečius neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks numeris kainuos apie 50 procentų brangiau nei standartinis numeris.

Villa – atskiras 3–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su didele svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios kambariais. Gali būti inpidualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Geruose 5 žvaigždučių viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, klientai gali naudotis personalo elektromobiliais, o kartais ir asmeninio liokajaus paslaugomis. Į VIP paplūdimius kas pusę valandos atnešama vaisių, šampano, rankšluosčių. Už tokią vilą reikės sumokėti tris kartus brangiau nei už vieną ar kelis standartinius numerius (priklausomai nuo gyvenančiųjų viloje skaičiaus).

Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno iki trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su virtuvėle, ir vonios kambarys. Viename miegamajame įprastai gali miegoti 2 žmonės. Interjeras, techninės charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo viešbučio lygio.

Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, virtuvėlėse gali būti indų ir stalo įrankių.

Maitinimo tipai


Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai:

Pusryčiai – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai.

Pusryčiai ir vakarienė – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. Vakarienės metu visi gėrimai(-) už papildomą mokestį.

Pusryčiai ir vakarienė Plus – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai vietinės gamybos alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės metu – nemokamai.

Full Board (FB), pilnas maitinimas (3 kartai) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pietūs ir vakarienė. Pietų ir vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.

Visas įskaičiuota (soft) – pusryčiai, pietūs, vakarienė ir viešbučio administracijos nuožiūra nustatytu laiku parinkti gėrimai.

Viskas įskaičiuota (All Inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai (dažniausiai nuo 10 val. iki 22 val.). Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.

Papildomai prie sistemos „viskas įskaičiuota“ poilsiautojai gali gauti kai kuriuos, viešbučio administracijos nustatytus, užsienio gamybos alkoholinius bei gaiviuosius gėrimus ir / arba papildomas paslaugas.

Pastaba: kiekvienas viešbutis, teikiantis "viskas įskaičiuota" paslaugas, pats savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio teikiamo "viskas įskaičiuota" paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į viešbučio administraciją.

Pagal sistemas Viskas įskaičiuota visi gėrimai patiekiami tik kiekiais, skirtais vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi pasiimti butelį vyno ar pan., reikia sumokėti papildomai.

Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami buffet arba kitaip vadinamo švediško stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir a la carte arba porcijomis.

Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai svečiai patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus. Paprastai stalas statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu metu galėtų prieiti daugiau svečių. Švediško stalo etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek suvalgai. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus viešbutyje (dažniausiai sezono pradžioje bei pabaigoje), švediškas stalas gali būti pakeistas kitu aptarnavimo būdu, pvz., maistas gali būti dalinamas porcijomis.

A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane maitinimas gali būti įskaičiuotas į kainą (pvz., viena vakarienė viešnagės viešbutyje metu) arba už papildomą mokestį.

Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio administracija. Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, dėl ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių paruošimo (atskirais atvejais – už papildomą mokestį) prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio administraciją. Jų paruošimo tvarka bei valgiaraštis nustatoma viešbučio administracijos nuožiūra.

Apgyvendinimo viešbutyje tvarka ir sąlygos


Pažymėtina, kad atvykimo dieną turistai apgyvendinami viešbučio administracijos nuožiūra laisvuose užsakyto tipo kambariuose. Turistai apgyvendinami kambariuose su vaizdu į jūros pusę, jeigu yra sumokėję arba sumoka papildomą priemoką – priešingu atveju, tik esant galimybei.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad turistui pageidaujant ir užsisakius vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui standartiniame dviviečiame numeryje viešbučio administracijos nuožiūra pastatoma papildoma miegojimui skirta priemonė (pavyzdžiui, sulankstoma lova, sofa ar kita), kurioje miegojimo komforto lygis gali būti žemesnis nei įprastos standartinės lovos, nes ji gali būti siauresnė ir/ar trumpesnė nei įprasta standartinė lova.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad registracijos viešbutyje metu gali būti reikalaujama sumokėti kurorto mokestį, kurio dydį nustato kompetentingos atitinkamo kurorto savivaldybės institucijos.

Pretenzijų pareiškimo ir nagrinėjimo tvarka


Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl Organizuotos turistinės kelionės sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo turistas turi be nepagrįsto delsimo raštu ar patvariojoje laikmenoje pareikšti organizatoriaus atstovui, kontaktiniam centrui, nurodytam Organizuotos turistinės kelionės sutartyje arba tiesiogiai kelionių organizatoriui.

Kelionių organizatorius ITAKA privalo neatlygintinai išnagrinėti turisto kreipimąsi ir, kai nesutinka su turisto reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo turisto kreipimosi gavimo dienos, pateikti turistui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Kelionių organizatoriui ITAKA gavus turisto pretenziją, turinčią trūkumų (pavyzdžiui, nepasirašytą turisto ar įgalioto asmens arba nepateikus tinkamą atstovavimą patvirtinančių dokumentų, nepateikus sutarties kopijos ir/ar nusiskundimus patvirtinančių įrodymų), kelionių organizatorius ITAKA turi teisę kreiptis į turistą su prašymu per protingą terminą ištaisyti nurodytus trūkumus. Atsakymo į pretenziją pateikimo terminas skaičiuojamas nuo turisto kreipimosi su ištaisytais trūkumais gavimo dienos. Kelionių organizatorius ITAKA turi teisę pratęsti pretenzijos nagrinėjimo terminą ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų terminui dėl svarbių priežasčių, pateikdamas turistui pranešimą patvariojoje laikmenoje.

Jei turisto netenkina kelionių organizatoriaus atsakymas, jis turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.

Pretenzijas dėl skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar atsisakymo vežti, bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo prašome pateikti tiesiogiai aviakompanijai: jei skrydį vykdanti aviakompanija yra Corendon Airlines, pretenzija teikiama el. paštu customer@corendon-airlines.com, jei aviakompanija Travel Service - prašome užpildyti pretenziją elektronine tvarka per pretenzijų pateikimo sistemą, esančią adresu https://www.travelservice.aero/en/contact_forms/passengers/.

Informacijos pasikeitimai


Informuojame, kad kelionių organizatoriaus ITAKA katalogas išleidžiamas vieną kartą prieš sezono pradžią, todėl esant vėlesniems informacijos, nurodytos kataloge, pakeitimams katalogas nekeičiamas. Atkreipiame dėmesį į tai, kad kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.itaka.lt skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po katalogo išleidimo.

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter